Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.03.2017 15.02.2017

Poplatky pre autorizované osoby a pre subjekty žiadajúce o autorizáciu

Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Firmu bude možné založiť už od 1 eura

Obchodný zákonník

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Znižuje sa sadzba mýta pre nákladné vozidlá

Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Osobný bankrot bude dostupnejší a jednoduchší

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Obmedzí sa možnosť vyvážať lieky do zahraničia

Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Pripravované od 31.12.2017 15.02.2017

Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom majetku

Zákon o DPH

Pripravované od 31.12.2017 15.02.2017

Koniec daňových nedoplatkov pri exekúcii hnuteľného majetku

Zákon o DPH

Schválené od 31.12.2016 15.02.2017

Zvýšia sa poplatky za udelenie a zmenu licencie na prevádzkovanie hazardných hier

Novela zákona o správnych a súdnych poplatkoch


Schválené od 01.02.2017 15.02.2017

Elektronické exekučné konanie a prísnejšie požiadavky na exekútorov

Novela Exekučného poriadku

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu