Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.06.2017 01.05.2017

Povinnosť identifikovať končeného užívateľa výhod už pri hotovostnej transakcii od 10 000 €

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.06.2017 01.05.2017

Zákaz maloobchodného predaja cez sviatky

Zákonník práce

Pripravované od 01.01.2018 13.04.2017

Vznikne centrálny informačný systém katastra nehnuteľností

Katastrálny zákon

Pripravované od 01.11.2018 12.04.2017

Vďaka novému centrálnemu registru elektronických rozhodnutí sa odbremenia podnikatelia

Zákon o e-GovernmenteSchválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá a rýchlejšie zamestnávanie cudzincov z 3. krajín

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá pri vnútropodnikovom presune zamestnancov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu už len 40 dní ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Absolvenstká prax súčasne s prácou na dohodu už nebude možná

Zákon o službách zamestnanosti

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu