Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.06.2018 28.05.2018

Od 1.6.2018 budú vyššie príspevky na dochádzku za prácou

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Schválené od 15.06.2018 17.05.2018

Laici môžu viesť lekárne, pribúdajú ale povinosti odborného zástupcu a za porušenie hrozia sankcie

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 15.06.2018 17.05.2018

Povinnosť lekární otvoriť do 3 mesiacov od získania povolenia a zavedenie lekárenskej pohotovosti

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Schválené od 01.07.2018 16.05.2018

Zužuje sa okruh vecí kultúrnej hodnoty, ktorých vývoz upravuje zákon, ale zvyšuje sa administratíva

Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty


Schválené od 20.05.2018 15.05.2018

Technické dovybavenie pracovísk technickej kontroly a požiadavky na technika

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly

Schválené od 20.05.2018 15.05.2018

Kto a za akých podmienok bude môcť montovať plynové zariadenie (zdroj paliva) do vozidiel

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení

Schválené od 20.05.2018 15.05.2018

Technické dovybavenie pracovísk emisnej kontroly a požiadavky na technika

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

Schválené od 20.05.2018 15.05.2018

Vznikne register prevádzkových záznamov vozidiel

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality

Schválené od 01.07.2018 15.05.2018

Koniec povinného dokladania výpisov z verejných registrov úradom

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu