Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:


Pripravované od 30.09.2020 13.06.2019

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri

Pripravované od 30.06.2020 13.06.2019

Spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri

Schválené od 31.07.2019 12.06.2019

Nová vyhláška upravuje požiadavky stanovené pre rôzne meradlá a postup ich schvaľovania

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Schválené od 11.06.2019 12.06.2019

Bezplatná pomoc pri vytváraní obchodného profilu pre získanie zahraničného obchodného partnera

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 11.06.2019 12.06.2019

Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: DIZAJNPripravované od 31.12.2019 12.06.2019

Ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj sám podnikateľ

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu