Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník

Schválené od 30.09.2020 01.09.2020

Nová vyhláška určuje odmenu likvidátora stanoveného súdom

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Pripravované od 31.12.2020 25.08.2020

Rozširuje sa zoznam podkladov, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť inšpekcii práce

Zákon o inšpekcii práce

Pripravované od 31.12.2020 25.08.2020

Znižuje sa sadzba pokuty pre zamestnávateľov ukladanej súvislosti s pracovným úrazom

Zákon o inšpekcii práce

Pripravované od 31.12.2020 17.08.2020

Zmierňujú sa podmienky pre poskytovanie regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Pripravované od 31.12.2020 17.08.2020

Znižuje sa administratívne zaťaženie dovozcov tabakových výrobkov

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pripravované od 31.01.2023 17.08.2020

Upravuje sa sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pripravované od 31.12.2020 11.08.2020

Tzv. životaschopné podniky budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

Schválené od 03.08.2020 04.08.2020

Vouchery pre podnikateľov na služby architektov, dizajnérov, programátorov, reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu