Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 14.10.2019 29.04.2019

Dotácie bude možné získať aj na nákup vozidiel na alternatívny pohon

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Schválené od 30.04.2019 29.04.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Schválené od 30.04.2019 25.04.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v telovýchovno-športových zariadeniach

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Schválené od 30.04.2019 25.04.2019

Menia sa podmienky v zariadeniach spoločného stravovania - teplomery aj sociálne zariadenia

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

Podpora 5000 EUR pre podnikateľov BA kraja na reklamu a marketing

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: REKLAMA a MARKETING

Pripravované od 09.03.2020 23.04.2019

Nové aj revitalizované budovy budú musieť vybudovať nabíjacie stanice pre elektrické autá

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Pripravované od 31.12.2019 23.04.2019

Zálohované budú plastové fľaše a plechovky s objemom 0,1 až 3l a minimálna záloha bude 0,10€ /0,12€

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Pripravované od 31.07.2019 23.04.2019

Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

5 000 € na služby programátorov pre podnikateľov z BA kraja

Riadna výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: IKT - PROGRAMOVANIE

Schválené od 22.04.2019 23.04.2019

Nenávratný finančný príspevok na závadzanie "smart" systémov pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu