Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2019 16.01.2019

Plastové a kovové obaly na nápoje budú zálohované

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Pripravované od 30.04.2019 16.01.2019

Zavádza sa zaručená elektronická fakturácia, zatiaľ povinná len pri obchodovaní s verejným sektorom

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Pripravované od 31.12.2019 14.01.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Pripravované od 31.05.2019 14.01.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Dôjde k obmedzeniu dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby


Neschválené 02.01.2019

Štát získa všeky informácie o účtoch podnikateľov

Zákon o bankách

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nový vzor tlačiva k dani z príjmov

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 29.12.2018 29.01.2019

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za športovcov sa posúva na rok 2022

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Zvyšujú sa sadzby mýta za používanie ciest

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu