Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 17.09.2019 18.09.2019

Podpora pre podnikateľov s aktivitami v rôznych oblastiach výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2019

Schválené od 17.09.2019 18.09.2019

Podpora cezhraničnej spolupráce SR – Maďarsko, ochrany a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko.

Schválené od 31.12.2019 18.09.2019

Zvyšuje sa hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmu z 2500€ na 5000€

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 13.09.2019

Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Zákon o Audiovizuálnom fondeStiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu