Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.01.2018 14.10.2017

Súčinnosť výrobcov, dovozcov a distribútorov registračných pokladníc

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 01.01.2018 20.08.2018

Minimálna mzda od 1.1.2018

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018


Schválené od 01.01.2018 13.10.2017

Možnosti vylúčenia osoby z funkcie štatutára spoločnosti sa rozširujú

Obchodný zákonník


Schválené od 01.11.2017 13.10.2017

Nové podmienky pre poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci

Zákon o zdravotnej starostlivosti


Schválené od 01.01.2018 13.10.2017

Nový trestný čin tzv. nekalej likvidácie firmy

Trestný zákon


Schválené od 01.01.2018 13.10.2017

Zjednodušenie elektronických služieb Obchodného vestníka

Obchodný vestník

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu