Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.10.2018 12.04.2017

Vďaka novému centrálnemu registru elektronických rozhodnutí sa odbremenia podnikatelia

Zákon o e-GovernmenteSchválené od 30.04.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá a rýchlejšie zamestnávanie cudzincov z 3. krajín

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 30.04.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá pri vnútropodnikovom presune zamestnancov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 30.04.2017 28.03.2017

Nezamestnaní budú môcť pracovať na dohodu už len 40 dní ročne

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 30.04.2017 28.03.2017

Absolvenstká prax súčasne s prácou na dohodu už nebude možná

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 30.04.2017 28.03.2017

Kratšia lehota na oznámenie voľných pracovných miest v niektorých prípadoch

Novela zákona o pobyte cudzincov

Pripravované od 31.10.2017 26.05.2017

Prevádzkovateľ STK bude musieť poskytovať aj emisnú kontrolu a naopak

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Schválené od 31.12.2016 12.04.2017

Povinné oznámenie údajov športového odborníka, ak chce podnikať

Zákon o športe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu