Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 30.06.2018 23.05.2017

Informácie pre zahraničných podnikateľov o možnostiach podnikať na Slovensku

Živnostenský zákon

Pripravované od 31.12.2017 14.08.2017

Zavádza sa odborná spôsobilosť pri verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 30.06.2018 17.05.2017

Zjednodušené režimy pre mikro, malé a stredné podniky

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Pripravované od 30.06.2018 17.05.2017

Webová stránka o možnostiach prístupu k financovaniu podnikov

Zákon o podpore malého a stredného podnikania

Pripravované od 31.12.2018 17.05.2017

On-line prehľad o preplatkoch či nedoplatkoch na daniach

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 31.01.2019 17.05.2017

Možnosť predvyplnenia daňového priznania k motorovému vozidlu Finančnou správou SR

Zákon o dani z motorových vozidiel

Schválené od 14.06.2017 16.05.2017

Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Zákon o obchodnom registri

Schválené od 14.06.2017 16.05.2017

Prepojenie obchodných registrov a jednoduchší zápis spoločnosti

Zákon o obchodnom registri

Pripravované od 31.12.2017 27.09.2017

Povinnosť odovzdať výtlačok aj z firemných katalógov, letákov či kalendárov

Zákon o povinnom deponáte publikácie

Schválené od 30.06.2017 16.05.2017

Povinnosť ukladania CO2

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu