Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2019 25.06.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zákon o eGovernmente prináša zmeny v oblasti autentifikácie

Zákon o e-Governmente

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Upravujú sa sumy životného minima

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Schválené od 22.07.2019 22.06.2019

Výrobcovia elektrozariadení budú musieť zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky

Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach

Schválené od 31.07.2019 20.06.2019

Zavádza sa zaručená elektronická fakturácia, zatiaľ povinná len pri obchodovaní s verejným sektorom

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Schválené od 30.06.2019 20.06.2019

Za nepoužívanie e-kasy nebudú úrady do 30. 12. 2019 udeľovať pokuty

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pripravované od 31.12.2019 18.06.2019

Nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Pripravované od 31.12.2019 18.06.2019

Zmierňuje sa povinnosť nechať overiť účtovnú závierku audítorom

Zákon o účtovníctve

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu