Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2020 09.09.2020

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 31.12.2020 07.09.2020

Ruší sa oslobodenie od sociálnych odvodov pre 13. a 14. plat

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 30.09.2020 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválené od 30.09.2020 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Schválené od 02.09.2020 03.09.2020

Podpora pre poľnohospodárov a MSP zasiahnutých krízou v dôsledku COVID-19

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Výzva číslo 49/PRV/2020, opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník

Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri


Schválené od 01.10.2020 01.09.2020

Novým spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu