Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 24.09.2019 25.09.2019

Podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva a ich podnikateľského potenciálu

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre.

Schválené od 31.10.2019 - Už o 13 dní 23.09.2019

Posúva sa prechodné obdobie pre povinné získanie kvalifikácie v obore sociálnej práce

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Schválené od 31.12.2019 23.09.2019

Zamestnávatelia môžu prispievať na športovú činnosť detí zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 23.09.2019

Novela zákona obmedzí cezhraničné daňové praktiky

Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Schválené od 31.12.2019 23.09.2019

Zvyšuje sa nezdaniteľná časť základu dane na 21-násobok životného minima

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 18.09.2019

Za nelegálne zamestnávanie sa nebude považovať ani pomoc rodinných príslušníkov v s.r.o.

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní


Schválené od 31.12.2019 18.09.2019

Zníženie sadzby dane z príjmov z 21% na 15%

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 18.09.2019

Zavedenie zvýhodneného spôsobu odpisovania pre elektromobily

Zákon o dani z príjmov


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu