Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 18.09.2020 21.09.2020

Dočasná ochrana podnikateľov sa predlžuje do 31.12.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zakazuje sa obciam ukladať podnikateľom oznamovaciu povinnosť ohľadom prevádzkových časov

Zákon o obecnom zriadení

Schválené od 01.01.2021 18.09.2020

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pripravované od 31.12.2021 18.09.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 17.09.2020 18.09.2020

Zákaz usporadúvania spoločenských akcií v reštauráciách, s výnimkou svadieb, karov a krstín

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripravované od 31.12.2020 09.09.2020

Nový vzor kontrolného výkazu k DPH

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu