Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 26.01.2021 28.01.2021

S negatívnym výsledkom testu je možné cestovať na pracovné pohovory a za účelom uzatvorenia zmluvy

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 a a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021

Schválené od 26.01.2021 22.01.2021

Zamestnávatelia musia od zamestnancov vyžadovať negatívny test na COVID-19

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 26.01.2021 22.01.2021

Zamestnávatelia môžu testovať svojich zamestnancov na COVID-19 s príspevkom štátu

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Pripravované od 31.12.2021 21.01.2021

SZČO budú povinné odvádzať nový odvod do fondu zamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 26.01.2021 21.01.2021

Od 27.1. do 7.2. musia mať zamestnanci pri ceste do práce negatívny test na COVID-19

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 30 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky

Pripravované od 30.06.2021 02.01.2021

Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Nový zákon zavádza tzv. malý konkurz umožňujúci rýchlejšie a lacnejšie ukončenie podnikania

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Výška povinného preddavku na náklady malého konkurzu bude 500 EUR

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Podniky vo finančných ťažkostiach budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Schválené od 16.12.2020 18.12.2020

Splatnosť poistného na sociálne poistenie pre osoby s poklesom príjmu o 40% sa posúva na 30.6.2021

Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu