Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.08.2019 05.02.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 31.03.2019 04.02.2019

Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 28.02.2019 04.02.2019

Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Zákon o ochrane oznamovateľov

Pripravované od 30.06.2019 01.02.2019

Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Zákon o Audiovizuálnom fonde

Pripravované od 31.03.2019 24.01.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v telovýchovno-športových zariadeniach

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na významnom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019

ELEKTRO MOSKVA 2019 - medzinárodný veľtrh pre elektrické zariadenia, svetelné a osvetľovacie technológie, automatizáciu budov

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na prestížnom veľtrhu AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Medzinárodný veľtrh v automobilovom priemysle AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Pripravované od 31.03.2019 24.01.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Európske konferencie, semináre a workshopy bezplatne pre podnikateľov mimo BSK

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Pripravované od 30.06.2019 22.01.2019

Prepis a evidencia vozidla budú jednoduchšie a bude možné ich vybaviť aj elektronicky

Zákon o cestnej premávke

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu