Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Neschválené 17.12.2018

Lekári už nebudú musieť žiadať o vydanie elektronických preukazov zvlášť, budú im vydané automaticky

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 31.12.2019 17.12.2018

Zdravotnícke preukazy dostanú aj ďalšie osoby pôsobiace v zdravotníctve

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 13.01.2019 18.12.2018

Nová definícia ochrannej známky a zavedenie notifikácii o blížiacom sa konci platnosti zapisu

Zákon o ochranných známkach


Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Ruší sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nová definícia "obratu" na účely DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Zmeny v zdaňovaní digitálnych služieb poskytovaných v menšom rozsahu

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nové obmedzenia pri zdaňovaní dodania stavby a prenájmu nehnuteľnosti

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2018 29.01.2019

Nové pravidlá pre úpravu odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu