Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 29.12.2018 29.01.2019

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za športovcov sa posúva na rok 2022

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Zvyšujú sa sadzby mýta za používanie ciest

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Povinné dokumenty pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nové ohlasovacie tlačivo pre výrobcov elektrozariadní

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov

Schválené od 28.02.2019 - Už o 19 dní 02.01.2019

Zmeny v regulácii hazardných hier a umožnenie prevádzkovania on-line hier zahraničným subjektom

Zákon o hazardných hrách

Schválené od 30.06.2019 02.01.2019

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nová vyhláška o skládkach upravuje technické požiadavky skládok, ich prevádzkovanie a uzatvorenie

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Schválené od 31.01.2019 02.01.2019

Farmári budú môcť aj po zmene vlastníctva k pozemkom naďalej užívať náhradné pozemky

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov


Schválené od 31.03.2019 29.01.2019

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu