Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Správca dane bude daňové subjekty registrovať k dani automaticky sám

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Nové pravidlá pri daniach z príjmov pre tzv. mikrodaňovníkov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Zákon o veterinárnej starostlivosti


Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení


Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Znižuje sa sadzba dane na motorový benzín, naftu a LPG

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja


Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Znižuje sa administratívne zaťaženie dovozcov tabakových výrobkov

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu