Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 31.08.2019 - Už o 12 dní 03.07.2019

Jasné pravidlá pre posudzovanie hodnoty transakcií pre účely registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Schválené od 31.08.2019 - Už o 12 dní 03.07.2019

Platby na sociálne poistenie z 13. a 14. platu do roku 2021

Zákon o sociálnom poistení

Zrušené 03.07.2019

Nové údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod

Zákon o registri partnerov verejného sektora


Schválené od 31.08.2019 - Už o 12 dní 03.07.2019

Zužuje sa okruh subjektov povinne zapisovaných do registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Schválené od 31.12.2019 27.06.2019

Staré exekúcie zákon automaticky zastaví, nebude sa pýtať veriteľov

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Schválené od 31.12.2019 27.06.2019

Podnikatelia získajú podporu na obstaranie ubytovacích domov pre robotníkov či sociálnych zariadení

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Schválené od 31.08.2019 - Už o 12 dní 27.06.2019

Žiadatelia o stimuly na vedu a výskum sa budú musieť zapísať do registra partnerov verejného sektora

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj

Schválené od 30.11.2019 09.07.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu