Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 14.03.2019 18.03.2019

Zmiernenie podmienok pri žiadaní o podporu vo vinohradníctve

Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Pripravované od 09.04.2019 13.03.2019

Ustanovuje sa jednotný vzor mesačného vyúčtovania príspevkov pre prevádzkovateľov hazardných hier

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku

Schválené od 04.03.2019 05.03.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na veľtrhu výrobných technológií SAJAM Tehnike, Srbsko

SAJAM Tehnike 2019 - Belehrad, medzinárodný veľtrh výrobných technológií


Schválené od 31.03.2019 01.03.2019

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.03.2019 01.03.2019

eKasa - nová elektronická evidencia tržieb

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Pripravované od 30.04.2019 27.02.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práciPripravované od 30.06.2019 27.02.2019

Lekárničky v aute nebudú podliehať dátumu spotreby

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu