Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Novým spoločníkom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Zákon o obchodnom registri

Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Zápisy do obchodného registru bude možné vykonať výlučne len elektronicky

Zákon o obchodnom registri


Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Konateľom s.r.o. nebude môcť byť osoba, na ktorú je vedená exekúcia

Obchodný zákonník


Neschválené 23.10.2019

Nárok na rekreačné poukazy budú mať všetci zamestnanci

Zákonník práceSchválené od 22.10.2019 23.10.2019

Bezplatné poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ pre podnikateľov v BA kraji

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu