Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2019 08.10.2019

Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 31.12.2019 08.10.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.10.2019 - Už o 13 dní 07.10.2019

Nové vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora

Pripravované od 29.02.2020 07.10.2019

Zákaz fajčenia sa rozšíri aj na terasy či altánky reštaurácií a kaviarní

Zákon o ochrane nefajčiarov

Pripravované od 31.12.2019 07.10.2019

Kozmetické výrobky po dátume spotreby bude možné darovať charitám

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2019 07.10.2019

Veľké obchody budú povinné darovať potraviny po dátume spotreby charitám

Zákon o potravinách

Schválené od 31.12.2019 06.10.2019

Minimálna mzda od 1. 1. 2020 bude 580 eur

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Podpora IT projektov zameraných na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie

Výzva SK-NIC, a. s. na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY

Schválené od 01.10.2019 02.10.2019

Bezplatné konzultácie s expertom pre podnikateľov, ktorí chcú expandovať do zahraničia

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Krátkodobé individuálne poradenstvo

Pripravované od 31.12.2020 26.09.2019

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu