Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Upravuje sa určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa zákona o DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Spresnenie pravidiel zdaňovania pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Fyzické osoby už nebudú identifikované rodným číslom, ale špecifickým generovaným identifikátorom

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby

Schválené od 02.06.2019 03.06.2019

Možnosť získať bezplatne 10 hodín odborných konzultácií pre podnikateľov z BA kraja

Výzva na poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v BA, krátkodobé individuálne poradenstvo

Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Spresňuje sa definícia "ubytovacích služieb" pre účely zníženej sadzby DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Uľahčenie cezhraničného obchodovania s tovarom v EÚ v rámci tzv. call-off stock

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 31.05.2019

Ústava bude garantovať minimálnu mzdu a maximálny dôchodkový vek 64 rokov

Ústava SR

Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 31.05.2019

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 31.05.2019

Nová povinnosť predkladať poistníkom informačné formuláre ohľadom uzatváraného poistenia

Zákon o poisťovníctve

Schválené od 31.05.2019 30.05.2019

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu