Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 10.09.2019 11.09.2019

Nenávratná podpora projektov zameraných na sociálne inovácie pre podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Schválené od 10.09.2019 11.09.2019

Dotácie pre podnikateľov na skvalitnenie života v meste inovatívnym projektom (Smart City)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách

Schválené od 31.10.2019 11.09.2019

Pokuty pre obchodníkov diskriminujúcich zákazníkov z iných krajín

Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu

Pripravované od 31.12.2019 09.09.2019

Nové podmienky pre traktory a ostatné vozidlá s obmedzenou prevádzkou

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Schválené od 03.09.2019 04.09.2019

Domáce a zahraničné podujatia pre startupistov (účasť ako návštevník aj vystavovateľ)

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 1 účasti na domácich a zahraničných podujatiach - Schéma na podporu startupov - STARTUP POOL

Schválené od 03.09.2019 04.09.2019

Možnosť pre Startup-istov získať expertné poradenstvo v hodnote do 25 000,- EUR

Výzva na podporu startupov v rámci komponentu 2 - konzultácia a odborné poradenstvo (mentoring) - Schéma na podporu startupov - STARTUP SEA

Schválené od 30.09.2019 - Už o 12 dní 31.08.2019

Nové pravidlá DPH pri poukazoch na tovar a služby (voucher)

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 31.12.2019 30.08.2019

Zníženie dane z motorových vozidiel pre platiteľov mýtneho

Zákon o dani z motorových vozidiel

Pripravované od 31.12.2019 30.08.2019

Zamestnanci budú pri žalobách proti zamestnancom oslobodení od súdnych poplatkov

Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Pripravované od 31.12.2019 30.08.2019

Za prepis vozidla sa bude platiť jednotná sadzba 33 EUR

Zákon o správnych poplatkoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu