Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 30.10.2020 21.10.2020

Suma minimálnej mzdy na rok 2021 bude 623 eur

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 14.10.2020 13.10.2020

Nové opatrenia v prevádzkach v súvislosti s COVID-19

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Schválené od 11.10.2020 12.10.2020

80 hodín poradenstva pre udržanie a rozvoj biznisu aj počas krízy pre podnikateľov v regiónoch

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Pripravované od 30.04.2021 05.10.2020

Upravujú sa neprimerané podmienky v obchode s potravinami- niektoré odpadnú, iná pribudnú

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 31.10.2020 02.10.2020

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú verejne dostupné

Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Schválené od 31.10.2020 02.10.2020

Osoby poskytujúce služby s virtuálnymi aktívami budú potrebovať špeciálnu živnosť

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 31.10.2020 02.10.2020

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 27.09.2020 28.09.2020

Podpora pre podnikateľov na projekty výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020

Pripravované od 28.02.2021 25.09.2020

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 28.02.2021 10.11.2020

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu