Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 29.10.2019 30.10.2019

Dotácia na organizáciu festivalov, koncertov, súťaží a kultúrno-vzdelávacích aktivít

Výzva č. 3/2020 Fondu na podporu umenia

Schválené od 31.12.2019 30.10.2019

Nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 31.10.2019 29.10.2019

Štát poskytne finančnú pomoc včelárom

Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva

Schválené od 31.01.2020 29.10.2019

Zavádza sa nová diaľničná známka, ktorá bude platiť 365 dní od zakúpenia

Zákon o diaľničnej známke

Pripravované od 31.10.2020 29.10.2019

Pribudnú nové dokumenty, ktoré nebude potrebné úradom dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Pripravované od 30.06.2020 29.10.2019

Predlžuje sa doba registrácie odrody viniča a chmeľu z 15 rokov na 30 rokov

Nariadenie vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Schválené od 31.12.2020 28.10.2019

Zakazuje sa chov zvierat na účely kožušín

Zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 31.12.2019 28.10.2019

Nová úprava pojmu "použitie vozidla na podnikanie" z pohľadu daní

Zákon o dani z motorových vozidiel

Schválené od 30.09.2020 25.10.2019

Nová úprava likvidácie spoločnosti v Obchodnom zákonníku

Obchodný zákonník


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu