Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 18.02.2021 19.02.2021

Zrušuje sa kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried

Zákon ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 18.02.2021 19.02.2021

Ruší sa zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Zákon ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 28.02.2021 - Už o 2 dni 09.02.2021

Zavedenie možnosti zamestnávania mladistvých od 15 rokov aj bez povinnej školskej dochádzky

Zákonník práce

Schválené od 31.12.2021 09.02.2021

Zvedenie nového výpovedného dôvodu

Zákonník práce

Pripravované od 31.08.2021 09.02.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Schválené od 28.02.2021 - Už o 2 dni 09.02.2021

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Schválené od 28.02.2021 - Už o 2 dni 09.02.2021

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Schválené od 31.12.2021 09.02.2021

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce


Pripravované od 31.03.2021 06.02.2021

Aktualizujú sa poplatky za úkony Národnej banky Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu