Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Schválené od 30.06.2019 02.01.2019

Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nový vzor tlačiva k dani z príjmov

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Schválené od 31.12.2018 02.01.2019

Nová vyhláška o skládkach upravuje technické požiadavky skládok, ich prevádzkovanie a uzatvorenie

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Schválené od 31.01.2019 - Už o 15 dní 02.01.2019

Farmári budú môcť aj po zmene vlastníctva k pozemkom naďalej užívať náhradné pozemky

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Schválené od 29.12.2018 02.01.2019

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne za športovcov sa posúva na rok 2022

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení


Neschválené 17.12.2018

Lekári už nebudú musieť žiadať o vydanie elektronických preukazov zvlášť, budú im vydané automaticky

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Schválené od 31.03.2019 17.12.2018

Zdvojnásobí sa daňový bonus na deti do 6 rokov

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2019 17.12.2018

Zdravotnícke preukazy dostanú aj ďalšie osoby pôsobiace v zdravotníctve

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu