Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Živnostenské úrady budú požadovať od podnikateľov menej údajov pri ohlasovaní živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie na základe remeselných a viazaných živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Schválené od 18.09.2020 21.09.2020

Dočasná ochrana podnikateľov sa predlžuje do 31.12.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zakazuje sa obciam ukladať podnikateľom oznamovaciu povinnosť ohľadom prevádzkových časov

Zákon o obecnom zriadení

Schválené od 01.01.2021 18.09.2020

Ekologická poľnohospodárska výroba bude upravená v novom zákone

Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Pripravované od 31.12.2021 18.09.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov


Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu