Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 31.12.2019 05.08.2019

Za nelegálne zamestnávanie sa nebude považovať ani pomoc rodinných príslušníkov v s.r.o.

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 30.11.2019 05.08.2019

Nové požiadavky na kvalifikáciu dražobníkov a nové povinnosti týchto osôb

Zákon o dobrovoľných dražbách

Pripravované od 31.12.2019 05.08.2019

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 580 eur

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Pripravované od 31.12.2020 05.08.2019

Nárok na rekreačné poukazy budú mať všetci zamestnanci

Zákonník práce

Schválené od 31.07.2019 05.08.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s rizikom vysokých teplôt či chladu

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Pripravované od 31.12.2019 24.07.2019

Rozširujú sa možnosti obstarávateľov vylúčiť účastníkov z verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 24.07.2019

Nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Za nedôvodné zdržiavanie verejných obstarávaní hrozia podnikateľom vyššie sankcie

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Zákon o verejnom obstarávaní

Pripravované od 31.12.2019 15.07.2019

Zákon o verejnom obstarávaní bude po novom definovať aj enviromentálny aspekt

Zákon o verejnom obstarávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu