Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2020 04.12.2020

Znížená sadzba dane z príjmu vo výške 15% bude platiť len pre mikrodaňovníkov

Zákon o dani z príjmov
Schválené od 31.12.2021 04.12.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov


Schválené od 31.12.2020 04.12.2020

Zmierňujú sa podmienky pre poskytovanie regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci


Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Správca dane bude daňové subjekty registrovať k dani automaticky sám

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

Schválené od 01.01.2021 02.12.2020

Nové pravidlá pri daniach z príjmov pre tzv. mikrodaňovníkov

Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu