Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 30.06.2019 27.02.2019

Lekárničky v aute nebudú podliehať dátumu spotreby

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Schválené od 31.03.2019 - Už o 4 dni 26.03.2019

Nové povinnosti a sankcie za neprimerané obchodné praktiky v potravinárstve

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Schválené od 31.03.2019 - Už o 4 dni 08.02.2019

Letáky s potravinami musia aspoň z 50% propagovať slovenské výrobky

Zákon o potravinách

Pripravované od 31.08.2019 05.02.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 31.03.2019 - Už o 4 dni 04.02.2019

Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 28.02.2019 04.02.2019

Oznamovatelia korupcie (whistlebloweri) získajú väščiu ochranu a pomoc

Zákon o ochrane oznamovateľov

Pripravované od 30.06.2019 01.02.2019

Filmové diela sa dočkajú väčšej finančnej podpory

Zákon o Audiovizuálnom fonde

Pripravované od 31.03.2019 24.01.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v telovýchovno-športových zariadeniach

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na významnom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019

ELEKTRO MOSKVA 2019 - medzinárodný veľtrh pre elektrické zariadenia, svetelné a osvetľovacie technológie, automatizáciu budov

Schválené od 23.01.2019 24.01.2019

Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na prestížnom veľtrhu AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Medzinárodný veľtrh v automobilovom priemysle AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2019

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu