Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Spresnenie pravidiel zdaňovania pri reťazových transakciách v rámci územia EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Upravuje sa určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru podľa zákona o DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2019 17.10.2019

Spresňuje sa definícia "ubytovacích služieb" pre účely zníženej sadzby DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 31.12.2019 16.10.2019

Zmierňuje sa povinnosť nechať overiť účtovnú závierku audítorom

Zákon o účtovníctve

Schválené od 15.10.2019 16.10.2019

Bezplatné motivačné aktivity na 1 deň pre tím 5-15 ľudí šité na potreby firmy mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 2.1 Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Pripravované od 31.12.2019 15.10.2019

Rozšírenie poľnohospodárskej podpory na ďalšie plodiny a zníženie administratívnej záťaže

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Schválené od 31.10.2019 - Už o 13 dní 15.10.2019

Lekárničky v aute nebudú podliehať dátumu spotreby

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Schválené od 08.10.2019 09.10.2019

Dotácie pre podnikateľov aktívne pôsobiacich v umení a kultúre

Výzva č. 2/2020 Fondu na podporu umenia

Pripravované od 31.12.2019 08.10.2019

Nový spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie vlastných zamestnancov

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 31.12.2019 08.10.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu