Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 30.06.2019 - Novinka 15.04.2019

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Pripravované od 22.05.2020 15.04.2019

Menia sa podmienky pre autoškoly a pre ich inštruktorov

Zákon o autoškolách

Pripravované od 30.09.2019 15.04.2019

Zmeny v dotáciách na vedu a výskum v zdravotníctve

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Pripravované od 30.06.2019 15.04.2019

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Pripravované od 30.09.2019 10.04.2019

Vytvorenie špecializovaného portálu katastru pre podávanie elektronických návrhov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Pripravované od 30.06.2019 10.04.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Pripravované od 30.09.2019 10.04.2019

V katastri sa budú evidovať nové údaje o rodinných domoch a bytoch

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Schválené od 30.04.2019 - Už o 15 dní 05.04.2019

Zákon novo definuje pravidlá pri tvorbe cien a zvyšuje pokuty za jeho porušenie

Zákon o cenách

Schválené od 04.04.2019 05.04.2019

Reťazce odvody vo výške 2,5% platiť nebudú, zákon bol zrušený

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Pripravované od 31.12.2019 02.04.2019

Zníženie sadzby DPH na potraviny na 10%

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu