Znižujú sa požiadavky na priestory v telovýchovno-športových zariadeniach

Schválené od 30.04.2019 - Číslo zákona: 525/2007
[25.04.2019]

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia


Ministerstvo prijalo novelu vyhlášky upravujúcu podmienky pre priestory v telovýchovno-športových zariadeniach.  Na základe tejto novely dochádza k zníženiu záťaže pre podnikateľov prevádzkujúcich tieto priestory, a to nasledovne:
  1. pripúšťa sa aj prevádzka zariadenia bez denného osvetlenia; 
  2. umožňuje sa používanie iných ako keramických obkladov (avšak vždy z umývateľného materiálu) v umyvárňach a záchodoch; 
  3. vypúšťa sa požiadavka na zabezpečenie primeraného počtu miestností s výlevkou pre upratovačku (stačí jedna). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu