Európske konferencie, semináre a workshopy bezplatne pre podnikateľov mimo BSK

Schválené od 23.01.2019
[24.01.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch


NPC umožní podnikateľom zúčastniť sa bezplatne medzinárodného podujatia.

Aké podujatie je možné navštíviť:

  • je typu konferencia, seminár alebo workshop 
  • zamerané na oblasť Vášho podnikania 
  • koná sa v rámci EÚ
  • v období 15.3.- 31.5. 2019
  • s trvaním max. 5 dní (4 noci)

Kto sa môže zúčastniť podujatia?

Mikro, malý a stredný podnik nad 3 roky od založenia, so sídlom v ktoromkoľvek kraji SR, okrem BSK.

Získate zabezpečenie: 

  • vstupu na podujatie pre max. 2 osoby zastupujúce podnik 
  • ubytovania počas trvania podujatia  
  • letenky do a z miesta konania podujatia  

Dokedy sa prihlásiť?

Žiadosť na zvolené podujatie treba podať do 31.1.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu