Možnosť pre podnikateľov mimo BSK vystavovať na významnom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019

Schválené od 23.01.2019
[24.01.2019]

ELEKTRO MOSKVA 2019 - medzinárodný veľtrh pre elektrické zariadenia, svetelné a osvetľovacie technológie, automatizáciu budov


Agentrúra SARIO umožní ôsmym podnikateľom spolu-vystavovať v národnom stánku na medzinárodnom elektrotechnickom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2019, v termíne 15. – 18. apríla 2019. Súčasťou veľtrhu je aj výstava Neftegaz o technológiách pre ropný a plynárenský priemysel. 

Čo budete na veľtrhu robiť:

  • prezentovať Vašu podnikateľskú činnosť a sortiment výrobkov zahraničným partnerom 
  • nadväzovať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia 

Akú podporu získate? 

  • úhradu nákladov na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku, technické pripojenia) a registračného poplatku  
  • výrobu a zápis do katalógu vystavovateľov 
Náklady na cestovné, stravné a ubytovanie si účastník hradí sám. 

Kto sa môže zúčastniť ELEKTRO MOSKVA 2019? 

Malý a stredný podnik so sídlom mimo BSK.

Dokedy sa prihlásiť

Do 6.2.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu