Štát poskytne pomoc podnikateľom v poľnohospodárskej prvovýrobe

Schválené od 31.03.2019
[04.02.2019]

Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe


Parlament schválil nový zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého cieľom je poskytnutie podpory podnikateľom v poľnohospodárstve.

Pomoc je určená pre podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe a bude poskytovaná formou úhrady zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov (pôjde o konkrétne minerálne oleje spotrebované v poľnohospodárskej prvovýrobe a stanovené podľa kódu kombinovanej nomenklatúry). Cieľ zákona je účelovo znížiť náklady na nákup minerálneho oleja bez zbytočnej administratívnej záťaže.

Mechanizmus poskytovania pomoci je založený na systéme vyzvania na predkladanie žiadostí o pomoc, pričom žiadosť sa predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre  v termíne a za podmienok, ktoré budú uvedené vo výzve. Platobná agentúra vykoná v ďalšom kroku kontrolu žiadosti, v rámci ktorej overí splnenie podmienok a po splnení týchto podmienok uzavrie s oprávnenými žiadateľmi zmluvu o poskytnutí pomoci a uhradí príjemcovi príslušnú sumu. Pomoc je stanovená vo výške 0,347 eur/l minerálneho oleja a vo výzve bude stanovený normatív spotreby. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu