Zdravotnícke preukazy dostanú aj ďalšie osoby pôsobiace v zdravotníctve

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 153/2013
[17.12.2018]

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme


Parlament schválil novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorá umožňuje požiadať o vydanie elektronického preukazu aj ďalším osobám v zdravotníctve, ktoré z určitých dôvodov potrebujú prístup do systému. 

Pôjde o tieto osoby:
  1. osoby oprávnené vydávať audio-protetické zdravotnícke pomôcky vo výdajni; 
  2. pracovník informačných technológií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IT špecialista); 
  3. administratívny pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poverený vykonávať administratívne úkony súvisiace s prípravou osoby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (napr. recepčná).
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu