Zjednoduší sa zánik či splynutie zahraničnej firmy na Slovensku

Schválené od 15.06.2017 - Číslo zákona: 530/2003
[16.05.2017]

Zákon o obchodnom registri


Vykonanie výmazu podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby by malo byť po novom jednoduchšie. A to na základe oznámenia zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie prostredníctvom systému prepojenia registrov.

Rovnaký postup zverejnenia v systéme prepojenia registrov bude umožnený aj pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu