Možnosť zúčastniť sa odborného podujatia v rámci EÚ pre podnikateľov Bratislavského kraja

Schválené od 06.12.2018
[07.12.2018]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu NPC v Bratislave a Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu NPC v Bratislave


Možnosť pre podnikateľov zúčastniť sa vybraného medzinárodného odborného podujatia.

Pre koho?

Mikro, malý a stredný podnik so sídlom v Bratislavskom kraji.

Podujatie musí byť: 

  • v rámci EÚ 
  • v období marec - apríl 2019 
  • s trvaním max. 5 dní (4 noci) 

Získate: 

Bezplatný vstup, letenku a ubytovanie počas trvania podujatia pre max. 2 osoby zastupujúce podnik.

Dokedy sa prihlásiť?

Žiadosť na zvolené podujatie treba podať do 26.12.2018.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu