Možnosť zúčastniť sa konferencie, seminára alebo veľtrhu v rámci EÚ pre podnikateľov mimo BSK

Schválené od 28.11.2018
[29.11.2018]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch


Zúčastnite sa medzinárodnej konferencie, seminára, veľtrhu alebo workshopu, so zameraním na oblasť Vášho podnikania.

Pre koho?

Mikro, malý a stredný podnik do 3 rokov od založenia, so sídlom v ktoromkoľvek kraji SR, okrem BSK .

Podujatie musí byť:

  • v rámci EÚ 
  • v období február - apríl 2019 
  • s trvaním max. 5 dní (4 noci) 

Získate zabezpečenie:

  • vstupu na podujatie pre max. 2 osoby zastupujúce podnik 
  • ubytovania počas trvania podujatia 
  • letenky do a z miesta konania podujatia 

Dokedy sa prihlásiť?

Žiadosť na zvolené podujatie treba podať do 3.12.2018.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu