Malé a stredné podniky môžu požiadať štát o nenávratný príspevok alebo poradenstvo

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 290/2016
[15.02.2017]

Zákon o podpore malého a stredného podnikania


Parlament schválil nový zákon, ktorý má v značnej miere uľahčiť život a pomôcť malým a stredným podnikateľom (MSP). Zákon prináša nové schémy priamej a nepriamej podpory. Zákon tiež definuje pojem start-up.

Medzi priame druhy podpory zákon radí napríklad nenávratný finančný príspevok či dotáciu.

K nepriamym formám podpory v nepeňažnej forme patria napr. informácie a poradenstvo v oblasti podnikania, vzdelávanie v oblasti podnikania, organizovanie a podpora účasti na stážach, súťažiach, výstavách alebo iných podujatiach zameraných na podporu podnikania, koučing alebo mentoring.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu