Finančný príspevok na 6-12 mesiacov za zamestnanie mladého uchádzača o prácu

Schválené od 22.11.2018
[23.11.2018]

Národný projekt „Úspešne na trhu práce" – príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní


Za zamestnanie mladého uchádzača o zamestnanie (UoZ), ktorý ešte nemal pravidelne platené zamestnanie, môžete získať finančný príspevok.

Podmienky

  • UoZ do 25 rokov evidovaný na úrade práce min. 3 mesiace, alebo do 29 rokov evidovaný min. 6 mesiacov 
  • zamestnávateľ vytvorí nové pracovné miesto, na ktoré príjme uchádzača minimálne na polovičný pracovný úväzok, na dobu určitú min. 6 mesiacov alebo dobu neurčitú 
  • po skončení poberania príspevku je povinný pracovné miesto zachovať najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici obdobia poskytovania príspevku 

Výška mesačného príspevku (pre plný úväzok)

Závisí od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, max. 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, v r. 2018 max. 555,00 €. Príspevok sa poskytuje na 6-12 mesiacov.

O príspevok žiadate ÚPSVaR SR do 03/2022.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu