Finančný príspevok na 15 mesiacov za zamestnanie UoZ / znevýhodneného UoZ

Schválené od 22.11.2018
[23.11.2018]

Národný projekt „Cesta na trh práce 2" - Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ


Za zamestnanie uchádzača o prácu (UoZ), najmä znevýhodneného, môžete získať mesačný finančný príspevok po dobu max.15 mesiacov.

Podmienky

  • UoZ musí byť z okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Kežmarok, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou
  • zamestnávateľ musí zamestnanca prijať na min. 20 mesiacov. Po ich uplynutí je povinný pracovné miesto udržať aspoň 5 mesiacov bez finančného príspevku.

Mesačná výška príspevku

Je 85 % z celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2018 max. 648,96 € (pri plnom pracovnom úväzku).

O príspevok žiadate ÚPSVaR SR do 06/2021.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu