Nové administratívne povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov

Schválené od 01.04.2017 - Číslo zákona: 264/1999
[09.02.2018]

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody


Novelou zákona dochádza k zavedeniu nových administratívnych informačných povinností, napr.:
  • povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov, viesť zoznam hospodárskych subjektov, ktoré im dodali určené výrobky, alebo ktorým určené výrobky dodali oni sami najmenej počas 10 rokov odo dňa dodania týchto určených výrobkov,
  • uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode,
  • bezodkladne sprístupniť všetky informácie a dokumentáciu k určenému výrobku na žiadosť orgánu dohľadu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu