Sociálna poisťovňa zverejnila tabuľku pre platby poistného na rok 2019

Schválené od 01.01.2019
[29.01.2019]

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2019


Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ (477 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ (6.678 EUR) na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk.
 
V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu