Pri zamestnaní absolventa školy (z ÚP) mu nemusí zamestnávateľ 3-6 mesiacov vyplácať mzdu

Schválené od 19.11.2018
[23.11.2018]

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ - aktivita č.1


Zamestnávateľovi môže byť na 3 - 6 mesiacov zabezpečený absolvent školy vedený na úrade práce (ÚP) na účely vykonávania absolventskej praxe.

Podmienky

  • absolvent je mladší ako 26 rokov, s ukončeným denným štúdiom pred menej ako 2 rokmi a od jeho ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie
  • vedený na ÚP mimo BSK min. 1 mesiac

Výška príspevku

Zamestnávateľ nezíska za to, že u neho absolvent praxuje, žiadny príspevok, avšak absolvent vykonáva prácu zadarmo.
Absolventovi môže ÚP poskytovať za každý mesiac príspevok vo výške 65 % sumy životného minima.

O príspevok žiadate ÚPSVaR SR do marca/júna 2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu