Mesačná stáž v USA pre startupistov

Schválené od 14.11.2018
[23.11.2018]

Výzva na prihlasovanie na medzinárodný stážový pobyt na podporu Startupov


Päť vybraných záujemcov sa môže zúčastniť medzinárodného stážového pobytu v Cambridge Innovation Center v Massachusetts (CIC) v predpokladanom termíne február 2019. Záujemca môže vyslať 2 zástupcov.

Získate:

  • zdieľaný kancelársky priestor priamo v CIC 
  • účasť na 15 interaktívnych workshopoch, seminároch, networkingových príležitostiach s odborníkmi 
  • 25 hodín individuálneho mentoringu 
  • individuálne nastaviteľný balík 20 hodín, prispôsobený záujemcovi priamo na mieste podľa konkrétnych podnikateľských cieľov 
  • 3x návštevu inovačných centier, napr. MIT alebo Harvard University 
  • ubytovanie a letenky 

Pre koho?

MSP do 5 rokov od založenia, s miestom podnikania v SR.

Dokedy sa prihlásiť?

Prihlasovanie je otvorené od 16. 11. 2018 do 02. 12. 2018.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu