Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 474/2013
[15.05.2019]

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií


Parlament schválil novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií, na základe ktorej sa znižujú pokuty uložené v správnom konaní. 

Znižuje sa dolná sadzba výšky pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt neúhrady mýta z 1.500 EUR na 1.050 EUR. Pokuta môže byť udelená v rozmedzí od 1.050 EUR do 10.000 EUR.
Znižuje sa dolná sadzba výšky pokuty uloženej v správnom konaní (aj v rozkaznom konaní) za správny delikt nesprávneho zadanie počtu náprav do palubnej jednotky, ak tým vznikne nedoplatok mýta, zo 480 EUR na 180 EUR. Pokuta môže byť udelená v rozmedzí od 180 EUR do 2.000 EUR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu