Povinnosť platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne za športovcov sa posúva na rok 2022

Schválené od 29.12.2018 - Číslo zákona: 461/2003
[29.01.2019]

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení


Bola schválená novela zákona o sociálnom poistení a o zdravotnom poistení, ktorými je posunutá lehota vzniku povinnosti platiť odvody za profesionálnych športovcov.
Športové kluby mali povinnosť do 31.12. 2018 upraviť vzťahy so svojimi športovcami, u ktorých výkon športu napĺňa znaky závislej práce. Po tomto dátume sa všetky vzťahy budú považovať za zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, na ktoré od 1.1.2019 má dopadať povinnosť platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.
Novela posúva dátum vzniku odvodovej povinnosti až na rok 2022, čím si kladie za cieľ umožniť športovým klubom sa ekonomicky na túto povinnosť pripraviť. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu