Prísnejšia kontrola liehovín či neškodnosti potravín

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 152/1995
[15.02.2017]

Novela zákona o potravinách


Posilní sa kontrola potravín - napríklad zabezpečenie kontroly dozrievania liehovín či zabezpečenie kontroly neškodnosti potravín.

Ak sa pri kontrole zistí, že prevádzkovateľ umiestnil na trh nesprávne označené či neoznačené potraviny, alebo použil na výrobu zložky, ktoré nespĺňajú požiadavku na ich kvalitu, kontrola môže prevádzkovateľovi uložiť pokutu od 100 do 10 000 €.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu