Kontrolu predaja potravín a výživových doplnkov na diaľku tzv. kontrolným nákupom

Schválené od 01.01.2017 - Číslo zákona: 152/1995
[15.02.2017]

Novela zákona o potravinách


Parlament schválil novelu, ktorá rieši spôsob úradnej kontroly potravín pri ich predaji na diaľku formou tzv. kontrolného nákupu.

Orgán úradnej kontroly (napr. regionálna veterinárna a potravinová správa) bude povinný do 10 dní odo dňa vykonania kontrolného nákupu oznámiť kontrolovanému prevádzkovateľovi, že u neho vykonal kontrolný nákup na získanie úradnej vzorky.

Kontrolovaný prevádzkovateľ bude povinný orgánu úradnej kontroly potravín uhradiť náklady za kontrolný nákup v spotrebiteľskej cene.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu