Výrobcovia elektrozariadení budú musieť zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky

Schválené od 22.07.2019 - Číslo zákona: 346/2013
[22.06.2019]

Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach


Výrobcovia elektrozariadení majú zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky. Súčasne niektoré výrobky používané výlučne v zdravotníctve môžu tieto látky používať do určitého dátumu.

Obmedzenia budú mať vplyv predovšetkým na prvovýrobcov komponentov pre elektrozariadenia, ktorí sú v mnohých prípadoch dnes v Ázii. Ďalšími dotknutými subjektmi budú najmä v administratívnej oblasti (registrácie, evidencie) dovozcovia a distribútori elektrozariadení.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu