Nová vyhláška o skládkach upravuje technické požiadavky skládok, ich prevádzkovanie a uzatvorenie

Schválené od 31.12.2018 - Číslo zákona: 382/2018
[02.01.2019]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti


V nadväznosti na prijatú novelu zákona o odpadoch ministerstvo životného prostredia predkladá novú vyhlášku upravujúcu:
  1. kritériá pre výber lokality na vybudovanie skládky odpadov; 
  2. stavebno-technické požiadavky a tesnenie skládok; 
  3. prevádzkovanie; 
  4. postupy kontroly a monitorovania skládky; 
  5. postupy uzatvárania skládky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu