Rozširujú sa možnosti požadovať náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Schválené od 27.12.2016 - Číslo zákona: 350/2016
[15.02.2017]

Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže


Parlamentom schválený zákon ustanovuje pravidlá pre účinné uplatňovanie náhrady škody vzniknutej porušovaním súťažného práva.

Právo na náhradu škody sa má po novom priznať všetkým fyzickým aj právnickým osobám – spotrebiteľom, podnikom a orgánom verejnej moci, a to nezávisle od existencie priameho zmluvného vzťahu s porušujúcim podnikom a bez ohľadu na to, či existuje predchádzajúce zistenie porušenia orgánom hospodárskej súťaže.

Poškodená osoba, ktorá preukázala, že jej v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže bola spôsobená škoda, musí na to, aby za ňu získala náhradu, preukázať aj jej rozsah.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu