SZČO nemusia Sociálnej poisťovni hlásiť vznik a zánik živnosti

Schválené od 12.10.2018
[16.10.2018]

-


Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemusia Sociálnej poisťovni oznamovať vznik a ani zánik živnostenského oprávnenia. Táto povinnosť odpadá živnostníkom a SZČO, ktoré na výkon činnosti potrebujú iné odborné oprávnenie. Oznamovacie povinnosti tieto SZČO nemajú ani pri vzniku a zániku povinného poistenia, o jeho vzniku aj zániku ich – naopak – informuje sama Sociálna poisťovňa.
  
Výnimku tvoria iba SZČO bez oprávnenia (autori, umelci, športovci), ktorí Sociálnej poisťovni prostredníctvom čestného vyhlásenia deklarujú zánik činnosti a jej opätovný vznik. Vzor vyhlásenia si možno stiahnuť priamo z webovej stránky poisťovne. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu