Nový vzor tlačiva k dani z príjmov

Schválené od 31.12.2018
[29.01.2019]

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov


Ministerstvo financií s účinnosťou od 1. 1. 2019 vydáva nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmu.
Zmeny budú predovšetkým v týchto častiach:
- odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja
- oslobodenie príjmov dosiahnutých z odplát za poskytnutie práva na použitie vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja, počítačového programu (softvér), a z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom.

Vzory sú dostupné na stránkach Finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu