Zákon o eGovernmente prináša zmeny v oblasti autentifikácie

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 305/2013
[25.06.2019]

Zákon o e-Governmente


Parlament schválil novelu zákono o e-Governmente. 
Novela zavádza nový autentifikátor- prostriedok elektronickej identifikácie, vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie, ktorý je uvedený v zozname podľa nariadenia eIDAS. K autentifikáciu teda bude možné použiť tieto 4 možnosti: 
  1. úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód, resp. doklad o pobyte; 
  2. alternatívny autentifikátor; 
  3. autentifikačný certifikát; 
  4. prostriedok elektronickej identifikácie (umožní uznávanie cezhraničnej autentifikácie, tj. prostriedky vydané v inom členskom štáte a uvedené v zozname Európskej komisie) . 
Zákon rozširuje taktiež možnosti používania eID a údajov z registra fyzických osôb a evidencie občianskych preukazov na banky, pobočky zahraničných bánk, poštové podniky a telekomunikačných operátorov, ktorí tak budú môcť na overenie klientov používať ich občianske preukazy alebo doklady o pobyte. Umožní im to získavať údaje za rovnakých podmienok ako v eGov službách, teda ako pri procese autentifikácie napr. na portáli slovensko.sk.
  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu