Nové ohlasovacie tlačivo pre výrobcov elektrozariadní

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 366/2015
[02.01.2019]

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov


V nadväznosti na zmenu kategorizácie elektrozariadení vyplývajúcu zo zákona odpadoch dochádza k úprave ohlasovacieho tlačiva pre výrobcov elektrozariadení tak, aby bolo v súlade s novou kategorizáciou elektrozariadení.

Nové tlačivá sú prílohou vyhlášky č. 366/2015, v znení vyhlášky č. 378/2018.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu