Dôjde k obmedzeniu dotácií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach

Schválené od 31.12.2018 - Číslo zákona: 309/2009
[02.01.2019]

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje definíciu biomasy pre účely podpory obnoviteľných zdrojov energií. V dôsledku tejto zmeny dôjde k zrušeniu dotáciií na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach, okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a odpadu z drevospracujúceho priemyslu.
Podľa prekladateľov novely dochádza k veľkému odlesňovaniu plôch za účelom získania dotácií a úrady nie sú schopné zaistiť efektívnu kontrolu spaľovaného dreva (spaľované môžu byť len vymedzené kategórie dreva podľa kvality). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu