Do registra partnerov verejného sektora sa budú zapisovať údaje o vlastníkoch a riadiacich orgánoch

Zrušené - Číslo zákona: 315/2016
[03.07.2019]

Zákon o registri partnerov verejného sektora


V nadväznosti na pripomienkové konanie zákonodarca zredukoval niektoré pôvodne navrhované zmeny a znížil tak predpokladanô ďalšiu administratívnu záťaž pre podnikateĺov. Za účelom dosiahnutia stavu, že v registri partnerov verejného sektora budú zapísané vždy aktuálne údaje o partnerovi verejného sektora, mal zákonodarca v úmysle zaviesť povinnosť oznamovať registrujúcemu orgánu nielen zmenu údajov o konečných užívateľoch výhod, ale akékoľvek zmeny vo vlastníckej či riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, a to do 60 dní od kedy uvedená zmena nastala. Táto zmena neprešla schválením. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu