Štát získa všeky informácie o účtoch podnikateľov

Neschválené - Číslo zákona: 483/2001
[02.01.2019]

Zákon o bankách


Novela zákona o bankách rozširuje právomoci Ministerstva financií a Finančného riaditeľstva SR, ktoré budú môcť žiadať od bánk komplexné informácie o účtoch podnikateľov (banky budú poskytovať informácie podliehajúce bankovému tajomstvu). Cieľom tejto novely je boj proti daňovým únikom a podvodom.
Doteraz bolo možné žiadať prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu,ale zákon neumožňoval plošné žiadosti. Práve toto novela mení.
Po novele budú banky povinné poskytovať Ministerstvu financií a Finančnému riaditeľstvu SR raz ročne informácie o záležitostiach klientov, ktorí sú právnickými osobami alebo podnikateľmi, pričom budú poskytovať tieto informácie:
a) identifikačné údaje klienta (meno/názov, sídlo),
b) bankové číslo účtu (IBAN),
c) dátum založenia účtu a dátum zrušenia účtu
d) operácie vykonané na účte, vrátane čísla účtu platiteľa alebo príjemcu, všetkých identifikačných údajov platieb, dátumu a času realizácie operácie.
Tieto informácie budú podávané vždy za obdobie od podania predchádzajúcej informácie, tj. raz ročne môže príslušná inštitúcia získať informácie za obdobie celého roku. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu