Príspevky finančných agentov sa budú skladať z fixnej a variabilnej zložky

Pripravované od 01.01.2019 - Číslo zákona: 747/2004
[25.07.2018]

Zákon o dohľade nad finančným trhom


Novela zákona upravuje spôsob výpočtu príspevkov, ktoré odvádzajú finanční agenti NBS. Ročný príspevok bude pozostávať z fixnej a z variabilnej zložky, pričom výšku fixnej zložky bude určovať na príslušný kalendárny rok Banková rada NBS.
Výška fixnej zložky určená pre samostatných finančných agentov, ktorí sú fyzickou osobou, bude v rozmedzí od 50 eur do 200 eur a pre samostatných finančných agentov, ktorí sú právnickou osobou, od 50 eur do 1 000 eur. Variabilná zložka ročného príspevku samostatných finančných agentov predstavuje súčin pevnej sumy, ktorá sa určí na príslušný kalendárny rok, a celkového počtu oprávnení na vykonávanie finančného sprostredkovania. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu