Zjednodušia sa podmienky prevádzkovania taxislužby a upravuje sa prevádzkovanie dispečingu

Schválené od 31.03.2019 - Číslo zákona: 56/2012
[01.03.2019]

Zákon o cestnej doprave


Parlament schválil novelu zákona o cestnej doprave, ktorá vytvára lepšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe a zabezpečuje účinnejšiu kontrolu nelegálneho spôsobu podnikania v taxislužbe.
Zákon zjednodušuje podmienky pre získanie koncesie a vypúšťa podmienky finančnej spoľahlivosti prevádzkovateľov taxislužby a tiež podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov taxislužby a vodičov vozidiel taxislužby.
Podmienkami pre získanie koncesie naďalej budú len:
  • bezúhonnosť,  
  • spôsobilosť k právnym úkonom,  
  • pobyt/sídlo na území SR/EÚ
  • vozidlo.  
Zjednodušujú sa aj podmienky pre získanie preukazu vodiča, keď naďalej nebude podmienkou vek 21 rokov, minimálne 3 roky vlastnenia vodičského oprávnenia a odborná spôsobilosť. Po tejto novele preukaz vodiča môže získať ten, kto spĺňa tieto podmienky:
  • bezúhonnosť, 
  • vodičské oprávnenie a  
  • spôsobilosť na právne úkony 
  • zdravotná a psychická spôsobilosť. 
Novela zákona ďalej samostatne upravuje prevádzkovanie dispečingu, ktoré je považované za samostatnú formu podnikania. To znamená, že pre jeho prevádzkovanie je potrebné získať samostatné povolenie.
Novela zákona posilňuje taktiež kontrolné mechanizmy a rozširuje právomoci kontrolných orgánov. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu