Pri problémoch s dvojitým zdanením sa podnikatelia môžu obrátiť so žiadosťou na štát

Schválené od 01.07.2019
[31.05.2019]

Zákon o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia


Parlament schválil zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorý upravuje postup pri riešení sporov medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi (členskými štátmi EÚ a štátmi, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia) v otázkach zdaňovania. Podnikateľ, ktorý rieši problém dvojitého zdanenia má možnosť podať ministerstvu financií žiadosť na začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia a ministerstvo v súčinnosti s orgánom tretieho štátu vyrieši spornú otázku. Ministerstvo následne zašle daňovému subjektu rozhodnutie vo veci dvojitého zdanenia.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu