Pri dotáciách do výšky 50% sa nebude postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[17.10.2018]

Zákon o verejnom obstarávaní


Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zmeny pre dotované subjekty, ktoré minimálne 50% financií na dodávku tovaru, služieb alebo stavebných práce poskytujú z vlastných zdrojov.
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom (za obstarávateľa sa považujú právnické osoby, v ktorých má verejný obstarávateľ rozhodujúci vplyv a právnické osoby vykonávajúce špecifické činnosti definované v zákone, napr. doprava, energetika) časť finančných prostriedkov do výšky 50 %, nebude sa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu