Na verejné obstarávanie intelektuálnych služieb nie je možné použiť elektronické trhovisko

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[29.01.2019]

Zákon o o verejnom obstarávaní


Novela zákona výslovne upravuje obstarávanie intelektuálnych služieb, t. j. služieb duševného charakteru ako napríklad konzultačné, architektonické, inžinierske služby, právnické alebo služby v oblasti informačných a komunikačných technológií a stanovuje, že nejde o služby bežne dostupné.
Z hľadiska plnenia zákazky je často relevantná kvalita poskytovateľa, kvalifikácia a skúsenosti, a preto je dôležité hodnotiť aj tieto kritéria. Na zadávanie zákaziek na intelektuálne služby tak nebude možné využiť elektronické trhovisko a zákon v ustanovení § 112 an. upravuje postup pre podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu