Nová povinnosť predkladať poistníkom informačné formuláre ohľadom uzatváraného poistenia

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 39/2015
[31.05.2019]

Zákon o poisťovníctve


Novela zákona má za cieľ zvýšiť transparentnosť v oblasti poisťovníctva zavedením informačných formulárov, ktoré budú klientom poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informácie o hlavných položkách vstupujúcich do poistného.

Nakoľko poistné platené poistníkom obsahuje viacero zložiek, zákon zavádza informačné formuláre, ktoré budú poskytovať súhrnné informácie o jednotlivých zložkách poistného pri uzatváranej poistnej zmluve. Klient dostane napríklad informácie o tom, koľko zaplatí za celú dobu poistenia, vyčíslenie toho, aká časť z týchto prostriedkov tvorí rizikové poistné, distribučné náklady a ostatné náklady, koľko reálne zaplatí za krytie rizík atď.

Vzory formulárov budú upravené vo vyhláške Ministerstva financií SR.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu