Nové povinnosti zamestnávateľov, u ktorých pracujú cudzinci

Schválené od 01.05.2018 - Číslo zákona: 5/2004
[09.02.2018]

Zákon o službách zamestnanosti


Novela zákona zavádza nové povinnosti zamestnávateľov, u ktorých pracujú príslušníci z tretích štátov.
1) Zamestnávatelia, ku ktorým sú na výkon práce vysielaní štátni príslušníci tretích krajín, su povinní zaistiť okrem porovnateľných pracovných podmienok aj adekvátne podmienky ubytovania (doložiť doklad o zabezpečení primeraného ubytovania) a doložiť príslušné doklady preukazujúce ich vyslanie.
2) Zamestnávateľ môže zamestnať maximálne 30 % príslušníkov tretích krajín pracujúcich na základe povolenia pre výkon zamestnania v identifikovaných profesiách s nedostatkom pracovnej sily.
3) Zamestnávateľ môže žiadať o vydanie potvrdenia na obsadenia voľného pracovného miesta s vysokou kvalifikáciou len za predpokladu, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu