Štát podporí dochádzanie za prácou do iného mesta

Schválené od 01.05.2018 - Číslo zákona: 5/2004
[09.02.2018]

Zákon o službách zamestnanosti


Novela zákona podporuje mobilitu pracovnej sily za prácou do vzdialenejších miest. Zvyšuje príspevok na dochádzku za prácou ( zo súčasných 135 € na 200 €) a príspevok na podporu mobility za prácou ( zo súčasných 250 € na 400 €). Zavádza sa nový príspevok na presťahovanie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu