Podrobnosti o skúške lekárov, zubárov a ďalších zdravotníkov, ktorí získali vzdelanie v zahraničí

Schválené od 15.02.2018 - Číslo zákona: 30/2018 Z. z.
[08.02.2018]

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške


Vyhláška upravuje podrobnosti o vykonaní doplňujúcej skúšky pre zdravotnícke povolania (lekár, zubár, farmaceut, ai.), ktorou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti žiadateľa o uznanie odbornej kvalifikácie nadobudnutej na území tretieho štátu na výkon zdravotníckeho povolania v Slovenskej republike.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu