Výnimka z pracovného pomeru na dobu určitú pre zamestnancov pracujúcich na projektoch hradených z EÚ

Zrušené - Číslo zákona: 311/2001
[08.02.2018]

Zákonník práce


Novela navrhuje zakotviť ďalšiu výnimku, na základe ktorej bude zamestnávateľ môcť predĺžiť alebo opätovne uzatvoriť so zamestnancom pracovnú zmluvu na určitú dobu viaž než dvakrát, aj keď neprekročil dva roky trvania pracovného pomeru alebo ak predlžuje alebo opätovne uzatvára pracovnú zmluvu na určitú dobu nad hranicou dvoch rokov. Táto výnimka sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave a realizácii projektov a programov, ktoré sú aspoň sčasti financované z prostriedkov Európskej únie alebo iných zdrojov z cudziny.
Dôvodom je snaha zamedziť nútenej fluktuácii osôb na týchto miestach a podporť čerpanie z fondov. 

Navrhovatelia vzali svoj návrh späť dňa 7. 2. 2018. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu