Aktualizujú sa poplatky za úkony Národnej banky Slovenska

Pripravované od 31.03.2021 - Číslo zákona: 100-000-263-619
[06.02.2021]

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa aktualizujú poplatky za úkony Národnej banky Slovenska, vzťahujúce sa na oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva, dôchodkového sporenia, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, platobných služieb, ako aj na poplatky v devízovej oblasti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu